HC50E JIB ASSYEPC Hyundai

发表于 2023-02-02 03:10:02
0 0 0
Pos. Part No Qty Parts name Comments
6. 61A2-20180 [2]   BACK STOP PIN ASSY  
6-1. 2419T3892 [2]   PIN  
6-2. 2419T3258 [1]   LOCK SPRING PIN  
6-3. S015-060152 [1]   BOLT-HEX  
6-4. S403-302002 [1]   WASHER-PLAIN  
6-5. S403-062002 [1]   WASHER-PLAIN  
7. 24100N2491F1 [1]   PIN ASSY  
11. 24100P1164F1 [1]   ROLLER ASSY  
11-1. 2416P6376D2 [1]   BRACKET  
11-2. 2413T340F1 [1]   ROLLER  
11-3. S491-200502 [1]   PIN-CLEVIS  
11-4. S461-500602 [1]   PIN-SPLIT  
11-5. S017-100252 [4]   BOLT-HEX  
11-7. S403-102002 [4]   WASHER-PLAIN  
11-8. S411-100002 [4]   WASHER-SPRING  
N13. 2407N283 [1]   SHEAVE  
14. 25T823D11 [2]   BEARING  
15. S601-085004 [2]   RING-RETAINING  
16. 2418T8242 [4]   PAD CARRIER  
17. 2429Z250 [4]   SLIDING PAD  
19. 2419T3922D2 [1]   PIN JIB POINT  
21. S111-120252 [1]   SCREW-SET HEX SOCKET  
22. 2419P1468D1 [2]   PIN  
24. 2419P1784D1 [2]   PIN  
25. 2419T3925D2 [2]   PIN  
27. 2419T3924D1 [1]   PIN  
28. 2419T3925D1 [2]   PIN  
29. 2420T4122 [1]   BOLT-HEX  
30. S403-302002 [4]   WASHER-PLAIN  
39. 2411J2597 [1]   INNER JIB WA  
41. 24100P1163F5 [2]   ROLLER ASSY  
42. 2420T3952 [16]   SHIM  
43. 2419T3258 [8]   LOCK SPRING PIN  
44. 2419P1871D3 [1]   PIN  
45. 2420N453 [2]   SUSPENSION ROD  
46. S461-600562 [2]   PIN-SPLIT  
47. S017-100152 [4]   BOLT-HEX  
48. S411-100002 [4]   WASHER-SPRING  
49. S017-120252 [8]   BOLT-HEX  
50. S411-120002 [12]   WASHER-SPRING  
51. S147-100282 [8]   SCREW-FLAT HD  
52. S017-120352 [4]   BOLT-HEX  
53. 2413T249 [1]   ROLLER  
55. S205-201002 [1]   NUT-HEX  
56. 24100J5347F2 [1]   JIB SUPPORT ASSY  
57. 2406T2252 [2]   LINK  
58. 24100P1238F2 [1]   BRACKET ASSY  
58-2. 2416P7716 [1]   BRACKET  
58-3. S017-120252 [4]   BOLT-HEX  
58-5. S403-122002 [4]   WASHER-PLAIN  
58-6. S411-120002 [4]   WASHER-SPRING  
59-2. 24100P1215F2 [1]   ROLLER ASSY  
59-2A. 2416N2897D1 [1]   BRACKET WA  
59-2C. 2405U10184040 [1]   BUSHING  
59-2E. S601-040004 [1]   RING-SNAP  
59-2F. 2413P338 [1]   ROLLER  
59-2G. 2418T15678 [1]   WASHER  
59-62. 2420P1646 [1]   JIB CONNECTOR  
59-63. S652-810002 [1]   NIPPLE-GREASE  
60. 2416T17003 [1]   BRACKET  
61. 2416P10733 [1]   BRACKET  
63. 2416T18508 [2]   BRACKET  
64. S205-163002 [4]   NUT-HEX  
65. S411-160002 [2]   WASHER-SPRING  
66. 2411X1232F1 [1]   JIB OUTER WA  
67. 2416P12380 [1]   GUIDE PIPE  
【免责声明】页面展示信息由零件数据网收集或者用户自行上传,零件数据网不对信息的真实性,正确性,合法性作任何承诺与担保,零件数据网不涉及用户之间的担保交易而产生的法律关系以及法律纠纷,出现纠纷请您自行协商解决。对页面有疑问或者投诉,可以点击页面投诉按钮进行投诉,我们会及时处理您的问题。
  • 点赞 0
  • 收藏 0
品牌推广
客服微信
免费收录 返回顶部