BOOM CYLINDER-R.H - SOLAR 130W-V(2) - 斗山Doosan


pos part No qty part_name comments
*. 2440-9242KT [1] SEAL KIT;BOOM CYL.
-. 440-00272 [1] BOOM CYLINDER(R.H.)
1. 53B764-0 [1] TUBE ASS'Y
10. E6020240 [1] WIPER;DUST
11. 00M320-0 [1] RING;RETAINING
12. E6311561 [1] O-RING
13. 53A309-0 [1] RING;BACK UP
14. E6311581 [1] O-RING
15. 00C303-0 [1] RING;CUSHION
16. 53A366-1 [1] PISTON
17. E5130240 [1] SEAL;SLIPPER
18. 00Z101-0 [2] RING;WEAR
19. 00R096-0 [2] RING;SLYD
2. 00B108-0 [1] BUSH;STEEL
20. E6490083 [1] O-RING
21. 53A308-0 [2] RING;BACK UP
22. 53B345-2 [1] NUT;PISTON
23. E1330544 [1] SCREW;SET
24. E0501849 [10] BOLT;SOCKET
25. 53B531-0 [1] PIPE BAND ASS'Y
26. 03B303-0 [1] BAND;PIPE
27. E3110102 [2] WASHER;SPRING
28. E0020673 [2] BOLT;HEX
29. 53B760-0 [1] PIPE ASS'Y-H(R.H)
3. 53B731-0 [1] ROD ASS'Y
30. E6300621 [1] O-RING
31. E3110102 [4] WASHER;SPRING
32. E0501246 [4] BOLT;SOCKET
33. E3110102 [1] WASHER;SPRING
34. E0020633 [1] BOLT;HEX.
35. 53B765-0 [1] PIPE ASS'Y-R(R.H.)
36. E6300471 [1] O-RING
37. E3110092 [4] WASHER;SPRING
38. E0500936 [4] BOLT;SOCKET
39. E3110102 [1] WASHER;SPRING
4. 00B108-0 [1] BUSH;STEEL
40. E0020633 [1] BOLT;HEX.
41. E8841022 [1] NIPPLE;GREASE
5. 53B767-0 [1] COVER;ROD
6. E8412171 [1] DU-BUSH
7. 00M323-0 [1] RING;RETAINING
8. E5500240 [1] SEAL;BUFFER
9. E5302940 [1] U-PACKING
【免责声明】页面展示信息由零件数据网收集或者用户自行上传,零件数据网不对信息的真实性,正确性,合法性作任何承诺与担保,零件数据网不涉及用户之间的担保交易而产生的法律关系以及法律纠纷,出现纠纷请您自行协商解决。对页面有疑问或者投诉,可以点击页面投诉按钮进行投诉,我们会及时处理您的问题。
品牌推广
客服微信
免费收录 返回顶部